Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Số chương: 1,380
Lượt xem: 257,300
Tuần này: 1
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số chương: 162
Lượt xem: 48,847
Tuần này: 329
Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Số chương: 72
Lượt xem: 6,395
Tuần này: 2
Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

Số chương: 448
Lượt xem: 148,017
Tuần này: 47
Độc Bộ Thiên Hạ

Độc Bộ Thiên Hạ

Số chương: 1,412
Lượt xem: 253,496
Tuần này: 50
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,552
Lượt xem: 3,072,194
Tuần này: 4,752
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 304
Lượt xem: 318
Tuần này: 233
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 399
Lượt xem: 404
Tuần này: 213
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 336
Lượt xem: 109
Tuần này: 45
Trọng Sinh Chi Siêu Cấp Chiến Hạm

Trọng Sinh Chi Siêu Cấp Chiến Hạm

Số chương: 618
Lượt xem: 95
Tuần này: 21
Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo

Số chương: 198
Lượt xem: 74
Tuần này: 41
Cực Phẩm Mỹ Nữ Dưỡng Thành

Cực Phẩm Mỹ Nữ Dưỡng Thành

Số chương: 656
Lượt xem: 145
Tuần này: 52
Hỗn Độn Chi Xuyên Việt Dị Giới

Hỗn Độn Chi Xuyên Việt Dị Giới

Số chương: 1,098
Lượt xem: 182
Tuần này: 39
Đế Quốc Mỹ Nữ

Đế Quốc Mỹ Nữ

Số chương: 1,130
Lượt xem: 354
Tuần này: 180
Diệu Thủ Huyền Y

Diệu Thủ Huyền Y

Số chương: 621
Lượt xem: 87
Tuần này: 37
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 324
Lượt xem: 53
Tuần này: 25
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 610
Lượt xem: 55
Tuần này: 22
Đô Thị Trùng Hoàng

Đô Thị Trùng Hoàng

Số chương: 137
Lượt xem: 40
Tuần này: 15
Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Số chương: 2,005
Lượt xem: 1,093
Tuần này: 514
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 413
Lượt xem: 113
Tuần này: 44
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 185
Lượt xem: 112
Tuần này: 52
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,251
Lượt xem: 434
Tuần này: 138
Cực Phẩm Lão Bà

Cực Phẩm Lão Bà

Số chương: 433
Lượt xem: 20
Tuần này: 11
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 950
Lượt xem: 93
Tuần này: 42
Pháp Sư Áo Nghĩa

Pháp Sư Áo Nghĩa

Số chương: 354
Lượt xem: 70
Tuần này: 18
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,055
Lượt xem: 96
Tuần này: 23
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 228
Lượt xem: 99
Tuần này: 45